Súvisiace informácie
Na základe otázok ktoré na nás smerujete najčastejšie sme pre Vás pripravili rubriku Súvisiace informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v našej ponuke.
Home - Často kladené otázky
Často kladené otázky
Kto je provider?
Provider, alebo v skratke ISP (Internet Service Provider) znamená poskytovateľ internetových služieb. Prístup do Internetu poskytuje pre domácich užívateľov, pre firmy, prípadne poskytovanie iných služieb (webhosting, hlasové služby cez internet, VPN ....). Jednotliví poskytovatelia (provideri) môžu používať jednu alebo viacero druhov technológií prístupov do internetu (káblové cez klasickú telefónnu linku, káblové cez rozvody UPC, bezdrôtové-wireless, optické, pevný okruh, ... )
Čo je SIX?
SIX = Slovak Internet Exchange, v preklade Slovenské peeringové centrum. Cieľom je vzájomné sprístupnenie infraštruktúry ISP na rovnakom princípe pripojenia pre každého poskytovateľa. Rastom množstva a kvality služieb na Slovensku ako i rastom počtu domácich používateľov, nadobúda domáca sieťová prevádzka stále väčšiu dôležitosť. Peeringové centrum je miesto, kde si jednotliví ISP vymieňajú sieťovú prevádzku.
Čo je to konektivita?
Konektivita = pripojiteľnosť. Zahraničná konektivita – možnosť ako sa pripojíte na stránky vytvorené /prevádzkované v zahraničí, obdobne domáca konektivita. Niekedy sa chápe aj ako rozsah pripojenia, udávaný v kbps (kilo bits per seconds – t.j. kilobitov za sekundu).
Akú rýchlosť pripojenia budem potrebovať?
Rýchlosť závisí od viacerých faktorov: - druhu a rozsahu využívania internetu (na domáce / na firemné účely) - či chcete sťahovať hudbu, filmy, software - rozsahu plánovaného zapojenia PC staníc (čím viac, tým vyššia požadovaná rýchlosť) - vlastná skúsenosť s doterajšou rýchlosťou (napr. používal som dial-up, cca 33-54kbps), potrebujem vyššiu - využívanie špecifických aplikácií (potrebná rýchlosť odozvy pri napr. on-line hrách, on-line bankingu) - potreby „stiahnuť v čo najkratšom čase väčšie množstvo dát (napr. vysokorýchlostné DSL pripojenie, ktoré je tarifikované podľa objemu stiahnutých dát), alebo pri využívaní časovo obmedzených programov
Čo je to download rýchlosť, upload rýchlosť?
Väčšinou sa udáva vo formáte 512/128 kbps. V tomto prípade download rýchlosť, 512kbps, je tá, ktorou sťahujete smerom k sebe (prezeranie stránok, sťahovanie software, prijímanie e-mailov do mailovej schránky), 128kbps je smerom od Vás (posielanie správ, odosielanie ..). Existuje symetria (napr. 512/512) v rýchlostiach, alebo asymetria (napr. 512/128).
Ako sa počíta objem prenesených dát?
Pri posielaní e-mailov sa dajú prenesené dáta počítať jednoducho – pozriete si objem (veľkosť) dátového súboru (súborov). Pokiaľ komunikujete bez príloh, obrázkov a pod., 1stránkový email len s textom má veľkosť cca 4KB, môžte však dostať (poslať) aj väčší e-mail, napr. s obrázkom/videoklipom o veľkosti 3,5MB. Ak napríklad celý mesiac len prezeráte/čítate stránky, napr. sme.sk, zoznam.sk a pod., nemali by ste presiahnuť kapacitu 200MB. Ak sťahujete viac, väčšinou sa v tom už vyznáte a viete koľko má čo objemu.
Čo znamená dátovo a časovo (ne)obmedzené?
Dátovo obmedzené znamená, že počas určeného obdobia môžte preniesť stanovený objem dát, napr. 200MB, za vopred dohodnutú paušálnu cenu. Ak uvedený objem dát prekročíte, platíte zvyčajne za dáta prenesené (stiahnuté) nad rámec stanoveného limitu (podľa špecifickej tarifikácie). Preto je vhodné si rozmyslieť, alebo odhadnúť, koľko asi dát plánujete prenášať (sťahovať) za určené obdobie a podľa toho si zvoliť dátový limit, resp. zvoliť si program ktorý je úplne bez limitu.
Čo je to agregácia?
Agregácia znamená zdieľanie prenosového pásma väčším počtom užívateľov. V žiadnom prípade neznamená automatické zníženie prenosovej rýchlosti. V bežnej prevádzke je šírka pásma dostupná na 90% a tak nedochádza k výraznejšiemu znižovaniu reálnej rýchlosti. Ak však sú v siete v jednom čase užívatelia s vyššími nárokmi na prenos dát, prenosová rýchlosť sa zníži.
Akú agregáciu dosahuje moja linka?
Informácie o agregácii získate tak, že napíšete do emailu č. zmluvy a ako predmet napíšete slovo agregacia. Email odošlite na adresu info@nettree.sk. Pri všetkých aktuálnych paušáloch sa uplatňuje agregácia 1:4.
Prečo uplatňujete agregáciu?
Agregáciu uplatňujú poskytovatelia aby mohli ponúkať programy za cenu nižšiu ako je cena neagregovaných programov. Ceny by boli vysoké a pre bežných zákazníkov nedosiahnutelné. Vybudovanie a prevádzkovanie služieb založených na sieťových prvkoch je finančne náročné a preto agregácia pomáha znižovať náklady na bežného užívateľa.
Využívate Fair Use Policy(FUP)?
Od 1.4. 2010 je stanovená FUP spoločnosťou Flexicomm v záujme dosiahnutia rovnakej kvality a dostupnosti internetovej služby pre všetkých účastníkov novo zriadených, alebo predlžujúcich viazanosť od 1.4.2010. FUP môže spočívať v obmedzení šírky prenosového pásma, obmedzení aplikácií alebo prenosových protokolov, ktoré spôsobujú neúmerné zaťaženie siete (napr. aplikácie typu peer-to-peer) alebo kombináciou týchto prístupov. FUP sa môže začať uplatňovať až po prekročení hranice, ktorá predstavuje mesačný objem prenesených dát (súčet dát prenesených dowstreamom a upstreamom počas jedného mesiaca).
Ako si môžem nahrať stránku na server?
Pre nahratie stránky na server máte niekoľko možnosťí buď ju nahráte cez ftp klienta (napr.: total commander , core ftp a pod.), alebo použijete webftp.

Štandardné prístupové údaje k ftp sú:
Host: ftp."domena".sk
Meno: "domena".sk
Heslo: heslo zadane v objednávke

WEBFTP - je to webový klient pre ftp nájdete ho na adrese www.domena.sk/webftp . Po prihlásení môžete ihned s ftp pracovať bez nutnosti mat na počítači nainštalovaný špeciálny software. Webftp odporúčame používať pre menšie úpravy stránky a v prípade núdze.

FTP klient - je to software ktorý nainštalujete na Váš počítač a prostredníctvom neho nahráte stránku na server. Odporúčame použiť Total Commander, alebo Core ftp.

Nastavenie Total Commander:
V hornom menu kliknite sieť, FTP spojenie . Otvorí sa Vam nové okno v ktorom kliknite na Pridať nové spojenie .Tu nastavujete parametre spojenia:
Session: môžete zadať čokoľvek je to názov spojenia
Názov hostu: ftp."domena".sk
Užívateľ: "domena".sk
Heslo: podľa objednávky
Ďalej odporúčame nastaviť pasívny mod prenosu.
 
Reklama
Webdizajn
© 2008-2018 Flexicomm s.r.o.
Design by Flexicomm.