Súvisiace informácie
Na základe otázok, ktoré na nás smerujete najčastejšie, sme pre Vás pripravili rubriku Súvisiace informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v našej ponuke.
Home - Cenník služieb - Pripojenie do Internetu
Akcie, ktoré sa oplatia Tlačiť
• Ak prinesiete platnú zmluvu od iného poskytovateľa, získate na
6 mesiacov internet bezplatne.
• Pomôžte nám získať nového účastníka a získate Vy aj nový účastník na
6 mesiacov internet bezplatne.
• Prinesiete nám ponuku paušálu od iného poskytovateľa a my Vám ponúkneme o 1 EURo lepšie podmienky.
Programy Optinet

Paušál Maximálna rýchlosť Akciová cena i Cena/mesiac s DPH ii
Optinet 10 10 Mb/s 0,00 € 7,99 €
Optinet 50 50 Mb/s 0,00 € 8,99 €
Optinet 100 100 Mb/s 0,00 € 9,99 €
Optinet 150 150 Mb/s 0,00 € 10,99 €
i) Akciová cena platí počas prvých 6 mesiacov pre zákazníkov s viazanosťou, ktorí využijú akciu "Prenes si internet k nám" alebo "Najdi surfera". Akcie sa nemôžu kombinovať.
ii) Cena platí pri viazanosti 12 alebo 24 mesiacov. Programy bez viazanosti a po skončení viazanosti sú spoplatnené sumou 3 EUR s DPH navyše k cenníkovej cene pri viazasnosti.

Programy Wirenet

Paušál Maximálna rýchlosť Akciová cena* i Cena/mesiac s DPH ii
Wirenet 5 5 Mb/s 0,00 € 7,99 €
Wirenet 10 10 Mb/s 0,00 € 8,99 €
Wirenet 20 20 Mb/s 0,00 € 9,99 €
Wirenet 40 40 Mb/s 0,00 € 10,99 €
i) Akciová cena platí počas prvých 6 mesiacov pre zákazníkov s viazanosťou, ktorí využijú akciu "Prenes si internet k nám" alebo "Najdi surfera". Akcie sa nemôžu kombinovať.
ii) Cena platí pri viazanosti 12 alebo 24 mesiacov. Programy bez viazanosti a po skončení viazanosti sú spoplatnené sumou 3 EUR s DPH navyše k cenníkovej cene pri viazasnosti.

Programy Wifinet

Paušál Maximálna rýchlosť Akciová cena* i Cena/mesiac s DPH ii
Wifinet 4 4 Mb/s 0,00 € 7,99 €
Wifinet 8 8 Mb/s 0,00 € 8,99 €
Wifinet 12 12 Mb/s 0,00 € 9,99 €
Wifinet 16 16 Mb/s 0,00 € 10,99 €
i) Akciová cena platí počas prvých 6 mesiacov pre zákazníkov s viazanosťou, ktorí využijú akciu "Prenes si internet k nám" alebo "Najdi surfera". Akcie sa nemôžu kombinovať.
ii) Cena platí pri viazanosti 12 alebo 24 mesiacov. Programy bez viazanosti a po skončení viazanosti sú spoplatnené sumou 3 EUR s DPH navyše k cenníkovej cene pri viazasnosti.

Cena za zriadenie pripojenia

Položka Cena s DPH
Zriadenie pripojenia od 1,00 €
Zapožičanie sieťového zariadenia i od 1,50 €/mes.
Poistenie koncového zariadenia ii 1,50 €/mes.
i) Zapožičanie koncového zariadenia nie je potrebné v prípade jeho zakúpenia zákazníkom.
ii) Poistenie koncového zariadenia zahŕňa, jeho bezplatnú výmenu v prípade závady do 3 pracovných dní.

Upozornenia:
• Na používanie internetového paušálu sú uplatňované zásady správneho používania služby (FUP) - 360GB na mesiac. Po prekročení FUP je maximálna rýchlosť 4Mbps. FUP sa počíta v 3hod. intervaloch.
• Agregácia 1:10.
• Zaslaním požiadavky na adresu info@flexicomm.sk máte možnosť zistiť, či právnická alebo fyzická osoba, ktorej názov resp. meno zadáte, spracúva osobné údaje v mene spoločnosti Flexicomm, s.r.o. ako sprostredkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
• Spoločnosť Flexicomm aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.
• Zriedenie zahŕňa vybudovanie internetovej zásuvky u zákazníka, práce s tým spojené. Zásuvka sa umiestnuje na chodbe, resp. inom dobre prístupnom mieste. Vždy však na prvej zvislej stene susediacej z vonkajšími priestormi bytu (domu). V rodinných domoch slúži ako zásuvka, eth. port aktívneho prvku (prijímača). Všetky práce sú spoplatňované podľa aktuálneho cenníka.
• Zriedenie zahŕňa pridelenie IP adresy sieťovému adaptéru. Vytvorenie všetkých služieb spojených s aktiváciou a predvedenie funkčnosti služby technickým pracovníkom na jeho počítači. Nezahŕňa konfiguráciu počítača (sieťoveho prvku), ani nastavenie aktivovaných služieb.
• Proklamovaná rýchlosť služby Internet je tá rýchlosť, ktorá je uvedená v marketingových materiáloch a cenníku. Proklamovaná rýchlosť je zároveň aj maximálna rýchlosť sťahovania a odosielania dát v rámci služieb prístupu k internetu. Pokiaľ nie je uvedené inak, bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti a minimálna rýchlosť je vyjadrená ako 20% z proklamovanej rýchlosti.
• Maximálna prenosová rýchlosť je teoreticky dosiahnuteľná rýchlosť meraná na transportnej vrstve výlučne v sieti Flexicommu. Dosiahnutie tejto rýchlosti Flexicomm koncovým užívateľom negarantuje; tým však nie sú dotknuté práva súvisiace s uplatnením prostriedkov nápravy. Dosiahnutie uvedených rýchlostí internetového prístupu je možné za bežných prevádzkových podmienok Siete (bez úplných alebo čiastočných výpadkov, vyplývajúcich z vopred nepredvídateľných a náhodných okolností dočasného charakteru mimo kontroly Flexicommu, ako aj plánovaných odstávok Služby internetového prístupu). Významné odchýlky od Maximálnej rýchlosti môžu na čas trvania významnej odchýlky obmedziť alebo znemožniť využívanie dátovo náročnejších obsahov. Uvedené charakteristiky a hodnoty jednotlivých druhov rýchlostí sú na strane Účastníka podmienené spôsobom a kvalitou pripojenia koncových zariadení, ich rýchlosťou, kvalitou a množstvom. Na kvalitatívne parametre Služby vplýva zaťaženosť serverov, na ktoré sa Účastník pripája, technické parametre zariadení a siete ako aj počet Účastníkov zapojených v danej lokalite; čím viac Účastníkov spolu používa šírku pásma v rovnakom časovom okamihu, tým je bežne dostupná rýchlosť nižšia. Poskytovateľ neposkytuje “špecializované služby” uvedené v článku 3 ods. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120, tieto služby žiadnym spôsobom nereguluje preto Užívateľ môže využiť “špecializované služby” v rámci parametrov jemu poskytovanej Služby prístupu k internetu.
Cenník platný od 01.11.2016 do 31.01.2018 (vrátane).
Doplnkové služby
Zaujali Vás naše služby, ale ste klientom inej firmy?
Práve pre Vás máme pripravenú akciu "Prenes si internet k nám". Stačí ak pri podpise zmluvy s viazanosťou na 24 mesiacov predložite platnú zmluvu od iného poskytovateľa. Získate tak bezplatný internet na prvých 6 mesiacov.
Akcia je určená pre domacnosti aj firmy. Nie je možné ju kombinovať s akciou "Nájdi surfera". Na novej aj predloženej zmluve musí byť uvedený rovnaký účastník.
Stále váhate?
Práve pre Vás máme ešte pripravenú akciu "Sme najlacnejší". Stačí ak nám predložíte výhodnejšiu ponuku od iného poskytovateľa. Ponuku dorovnáme a poskytneme naviac zľavu 1 EURo oproti konkurenčnej cene.
Akcia je určená pre domacnosti aj firmy. Nie je možné ju kombinovať s akciou "Prenes si internet k nám". Akciu je možné využiť až po preverení technickej dostupnosti naších služieb v lokalite zriadenia.
Už ste naším zákazníkom a chceli by ste ušetriť?
Práve pre Vás máme pripravenú akciu "Nájdi surfera". Zapojiť sa do akcie je také jednoduché. Stačí ak doporučíte našu spoločnosť Vašim známym a s ich súhlasom vyplníte priložené tlačivo. Ak doporučený kontakt uzatvorí zmluvu o pripojení, získate spolu s nim bezplatný internet na 6 mesiacov.

Vyplnené tlačivo prineste na jednu z našich predajni:
Chalupkova 8, Brezno, alebo
Hviezdoslavova 26, Závadka nad Hronom.
Akcia je určená pre domacnosti aj firmy. Nie je možné ju kombinovať s akciou "Prenes si internet k nám". Tlačivo si môžete stiahnuť tu.
Ako inak ešte môžem ušetriť?
Každému zákazníkovi sa môžu vrátiť vynaložené prostriedky vo forme zľavy pri nákupoch v internetovom obchode EasyBuy. Každý zákazník získa môžnosť nakupovať na www.easybuy.sk za veľkoobchodné ceny bez marže internetového obchodu. Zľava je poskytovaná na akýkoľvek tovar v internetovom obchode.
Tento produkt sme zrealizovali v spolupráci s Internetovým Obchodom EasyBuy.
 
Reklama
Webdizajn
© 2008-2017 Flexicomm s.r.o.
Design by Flexicomm.