Súvisiace informácie
Na základe otázok ktoré na nás smerujete najčastejšie sme pre Vás pripravili rubriku Súvisiace informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v našej ponuke.
Nastavenia
Nastavenie IP adresy sieťovej karty.
V prostredí Windows XP postupujeme nasledovne:
1. Stlačte tlačítko Start->Control Panel->Network Connections (Štart->Ovládací panel->Sieťové pripojenie)
Sietove pripojenia
Obr. 1 Kliknúť na tlačítko Štart.
Pripojenie k miestnej sieti
Obr. 2 Kliknúť na tlačítko Ovládací panel.
Pripojenie k miestnej sieti
Obr. 2b V závislosti od nastavenia môžete nájsť tlačítko Ovládací panel v ponuke Nastavenia.
Obecne
Obr. 3 V závislosti od nastavenia je potrebné prepnúť na klasické zobrzenie.
Pripojenie k miestnej sieti
Obr. 4 Dvojklik na tlačítko Sieťové pripojenia.
2. Pravým tlačítkom kliknite na Local Area Conetion (Pripojenie k miestnej sieti) a potom kliknite na Properties (Vlastnosti).
Obecne
Obr. 5 Pravým tlačítkom kliknite na Pripojenie k miestnej sieti a potom kliknite na Vlastnosti.
3. Zvoľte Internet protocol TCP/IP (Internetový protokol TCP/IP) a kliknite na Properties (Vlastnosti).
Obecne
Obr. 6 Ďalší spôsob je aj dvojklik na Internetový protokol TCP/IP.
4. Pre nastavenie pevnej (statickej) adresy, kliknite na Use the following IP Address (Použiť nasledujúcu IP adresu) a potom zadajte adresy podľa Vašich nastavení. Nakoniec potvrdíte nastavenia tlačítkami OK
Obecne
Obr. 7 "x" nahraďte IP adresami.
 
© 2008-2018 Flexicomm s.r.o.
Design by Flexicomm.