Pracovný Tím
Výber
Naši praconíci patria medzi najlepších vo svojom obore. Pri ich výbere sme kládli dôraz na vedomosti a komunikatívnosť.
Vzdelávanie
Dôležitou oblasťou je vzdelávanie. Investujeme do vzdelávacích programov pre našich zamestnancov.
Komunikácia
Každý projekt môže byť úspešný, len ak je zvládnutá komunikácia. Naši pracovníci s Vami budú ochotne komunikovať.
Home - Profil firmy
Profil firmy
Skúsenosti
Pri svojom vzniku sme sa profilovali ako poskytovateľ klasických internetových služieb. Dnes už pôsobíme na poli komplexných komunikačných riešení založených na IP protokole s dynamicky sa rozširujúcim okruhom zákaznikov. Hlavný dôraz kladieme na individualny prístup a kvalitu poskytovaných služieb.
Vízia/Misia/Stratégia
Vízia
• Ponúkať širokému okruhu zákazníkov najkvalitnejšie služby na trhu,
• Neustále zlepšovať profesionálny rast našich zamestnancov,
• Byť atraktívny partner pre investorov.
Misia
• Byť silnou spoločnosťou, aby sme mohli plniť naše vízie.
• Byť atraktívnym zamestnávateľom.
• Rozumne spravovať majetok spoločnosti uváženou finančnou politikou.
• Prispieť k internetizácii slovenskej spoločnosti.
Stratégia
• Byť významným hráčom na slovenskom trhu komunikačných služieb.
• Rozumnou stratégiou zabezpečiť pozitívny obraz spoločnosti u zákazníkov.
• Hľadať nové oblasti pôsobenia na trhu na základe potrieb zákazníkov.
• Expandovať na nové zahraničné trhy v stredoeurópskom regióne.
Testimonials
“... s každým spokojným zákazníkom získavame na sebavedomí, ktoré nám pomáha v rozvoji spoločnosti a tým k dalším spokojným zákazníkom ...”
Filip Lukáš
Výkonný riaditeľ
 
© 2008-2018 Flexicomm s.r.o.
Design by Flexicomm.