Súvisiace informácie
Na základe otázok, ktoré na nás smerujete najčastejšie, sme pre Vás pripravili rubriku Súvisiace informácie, ktoré Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v našej ponuke.
Cenník paušálov servisnej podporyTlačiť
Servis 1
Produkt určený pre bežných domácich užívateľov, živnostníkov s pripojením do internetu. Pre 1 až 2 počítače.

• 1x mesačne príjazd technika v dohodnutom čase.
• 1x mesačne vzdialená plocha.
• hot line podpora.
• 2x servisná človekohodina.
• Základnú údržbu HW/SW.
• Starostlivosť o pripojenie.
• Zálohovanie dát.

Balík služiebCena/mesiac s DPH
Servis 130,00 €
Servis 2
Produkt určený pre malé firmy s firemnou sieťou pripojejenou do internet. Pre 3 až 4 počítače.

• 2x mesačne príjazd technika v dohodnutom čase.
• 2x mesačne vzdialená plocha.
• hot line podpora.
• 4x servisná človekohodina.
• Základnú údržbu HW/SW.
• Starostlivosť o pripojenie.
• Zálohovanie dát.

Balík služiebCena/mesiac s DPH
Servis 250,00 €
Servis 3
Produkt určený pre male a stredné firmy s rozvinutou IT infraštruktúrou. Pre 5 až 9 počítače.

• 3x mesačne príjazd technika v dohodnutom čase.
• 3x mesačne vzdialená plocha.
• hot line podpora.
• 6x servisná človekohodina.
• Základnú údržbu HW/SW.
• Starostlivosť o pripojenie.
• Zálohovanie dát.

Balík služiebCena/mesiac s DPH
Servis 3100,00 €
Servis 4
Produkt určený pre malé a stredné firmy s pripojením na internet. Pre 10 až 14 počítače.

• 4x mesačne príjazd technika v dohodnutom čase.
• 4x mesačne vzdialená plocha.
• hot line podpora.
• 8x servisná človekohodina.
• Základnú údržbu HW/SW.
• Starostlivosť o pripojenie.
• Zálohovanie dát.

Balík služiebCena/mesiac s DPH
Servis 4150,00 €
Cenník platný od 1.2.2016
 
© 2008-2018 Flexicomm s.r.o.
Design by Flexicomm.